پشتیبانی و مشاوره | تلفن های تماس : ۰۲۱۷۶۲۵۱۵۶۲ – ۰۹۱۰۹۹۸۲۸۵۲  | شبکه های اجتماعی:

آرشیو

دکترای فوتونیک، متخصص در انرژی خورشیدی

دکتر علی دبیریان فارغ التحصیل از دانشگاه EPFL سویس

دکتر حسین نیلی فارغ التحصیل دانشگاه Southampton

زهرا فخاران، دانشجوی دکترای شیمی

متخصص نیروگاه های خورشیدی

مهندس علی هاشمی طراح نیروگاه خورشیدی

دکتر بهروز افتخاری نیا فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس

محبوبه کرمی، تحلیل اقتصادی انرژی خورشیدی

عضویت کاربر

بازنشانی کلمه عبور