پشتیبانی و مشاوره | تلفن های تماس : ۰۲۱۷۶۲۵۱۵۶۲ – ۰۹۱۰۹۹۸۲۸۵۲  | شبکه های اجتماعی:

دکتر بهروز افتخاری نیا

  /  دکتر بهروز افتخاری نیا

دکتر بهروز افتخاری نیا

سوابق تحصیلی

  • دکترای فیزیک از دانشگاه تربیت مدرس
  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه شهید مدنی تبریز

سوابق کاری

  • محقق در پژوهشگاه دانشهای بنیادی، از سال 1397