پشتیبانی و مشاوره | تلفن های تماس : ۰۲۱۷۶۲۵۱۵۶۲ – ۰۹۱۰۹۹۸۲۸۵۲  | شبکه های اجتماعی:

دکتر حسین نیلی

  /  دکتر حسین نیلی

دکتر حسین نیلی

سوابق تحصیلی

  • دکترای مهندسی برق-بیوالکترونیک از دانشگاه Southampton
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق-نانوالکترونیک از دانشگاه Southampton
  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

سوابق کاری

  • محقق در University of Surrey، سال 2013
  • محقق در پژوهشگاه دانشهای بنیادی، از سال 1394

عضویت کاربر

بازنشانی کلمه عبور