پشتیبانی و مشاوره | تلفن های تماس : ۰۲۱۷۶۲۵۱۵۶۲ – ۰۹۱۰۹۹۸۲۸۵۲  | شبکه های اجتماعی:

محبوبه کرمی

  /  محبوبه کرمی

محبوبه کرمی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی مهندسی صنایع- دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی