پشتیبانی و مشاوره | تلفن های تماس : ۰۲۱۷۶۲۵۱۵۶۲ – ۰۹۱۰۹۹۸۲۸۵۲  | شبکه های اجتماعی:

ویژگی تصویر

انرژی خورشیدیبرچسب

  /  برچسب نوشته ها"انرژی خورشیدی"

شبیه سازی ساختارهای پلاسمونی برای افزایش جذب نور در سلول های خورشیدی با کامسول : ساختارهای پلاسمونی برای افزایش جذب نور در سلول های خورشیدی مورد استفاده هستند. یکی از حوزه های کاربرد ماژول RF نرم افزار کامسول، بررسی مدیریت

شبیه سازی سلول های خورشیدی با کامسول https://www.rayademy.ir/course/comsol-solar/ آموزش نرم افزار کامسول آغاز ثبت نام دوره پاییزه شبیه سازی سلول خورشیدی با کامسول : یکی از اولویت‌های آکادمی، آموزش نرم‌افزاری چندمنظوره و بین‌رشته‌ای است که به گواهی متخصصان از توانایی‌های مثال‌زدنی و

هشتمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانو ساختار در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود این کنفرانس یکی از مهم ترین کنفرانس های علمی سلول های خورشیدی در کشور می باشد که در طی چند سال اخیر به همت دانشگاه صنعتی

عضویت کاربر

بازنشانی کلمه عبور